Jdi na obsah Jdi na menu
 


rybářský řád 2009

16. 4. 2009
 
 
Místní rybářský   řád TJ SOKOL 
Uhelná Příbram
pro rybník   Altejch 2009
 
ZMĚNA: Z důvodu vysazení pstruha, lov povolen pouze bez zpětného háčku!
 
1. Určené doby rybolovu
od 18.4. do 30.5.2009 každou sobotu a neděli 7.00- 20.00
od 31.5. do 31.8.2009 každou sobotu a neděli 5.00- 21.00
od   1.9. do 30.9.2009 každou sobotu a neděli 7.00 - 20.00
         a dále při příležitostných akcích
 
 
2. Povolení k rybolovu
   Rybolov je určen členům TJ SOKOL i veřejnosti.
Lovec se stává po zakoupení povolenky a zaregistrování. Povolenky jsou nepřenosné, na vyzvání je lovec povinen předložit ji ke kontrole. Poplatek se platí členům TJ, kteří jsou k tomu zmocněni. Povolenky se prodávají v průběhu celého dne. Cena povolenky je 70,- Kč za každý prut.
 
3.Místa určená k rybolovu
   Místa určená k rybolovu kapra jsou stanovena na břehu podél hřiště, k rybolovu na přívlač a muškaři i na protilehlém břehu, případně na hrázi. V letních měsících je protilehlý břeh využíván jako koupaliště, a proto rybáři musí tolerovat plavce. Zakazuje se rybolov mimo místa k tomu určená. Stanoviště lovců by měla být od sebe vzdálena min. 3 metry, nedohodnou-li se jinak. Stanoviště nemohou být vyhrazována.
                                     
4. Povinné vybavení
   Každý lovec musí být vybaven mírou potřebnou k zjištění délky ulovených ryb, podběrákem a vhodným nástrojem k vyprošťování háčků, jako pinzeta, peán nebo vyprošťovač.
 
5. Způsob rybolovu
   Rybolov se povoluje jednomu lovci maximálně na dva pruty.
Povolený způsob návnad a návazců: jednoduchý i dvojnávazec, krmítko, plavaná.
Nedovolené způsoby: lov čeřenem, udice bez prutů, lov na na bójky, které nejsou pevnou součástí udice, lovení do rukou a ok, lov dravců na přívlač.
Zvláště je zakázáno užití prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců jakéhokoli druhu, vidlic a rozsošek, nebo střílet ryby a tlouci je pod ledem.


6. Množství úlovků a jejich evidence
   V jednom dnu si může lovec ponechat nejvýše jednu ušlechtilou rybu (KAPR, AMUR) stanovené míry na jeden prut. Může kombinovat úlovky během dne tak, aby mohl odnést největší úlovek.Uloveného pstruha je možné zakoupit v libovolném množství za 120,-Kč/kgUlovenou rybu ve vezírku si musí ukládat na vyhrazené místo, tj. lávka, která je viditelně označena. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu. Má-li již lovec úlovky a odejde od vody, nemůže ten den v rybolovu pokračovat. Ostatní neušlechtilé ryby mohou být loveny v libovolných mírách a množství.
 
7. Zacházení s ulovenými rybami
   Při vylovování ryby je každý lovec povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud ji nelze vylovit chycením do mokré ruky nebo (vzhledem k její hmotnosti) zdvižením prutu, musí být použit podběrák. Ryby, které nedosahují předepsané míry, musí být s náležitou opatrností ihned puštěny zpět. Nemůže-li lovec bez týrání nebo poškození uchovat ulovenou rybu živou, je povinen ji usmrtit. Je zakázáno ryby uchovávat ve společných vezírcích.
 
8.Chování při lovu
   Lovec musí být u prutu přítomen tak, aby v případě potřeby s ním mohl manipulovat. Musí se chovat tiše a ohleduplně k ostatním lovcům a dodržovat zásady slušného chování. 
 
9. Ochrana životního prostředí
  Každý lovec je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za zvláště hrubé jednání je považováno zachází se skleněným a plastovým odpadem. Zakazuje se jezdit a parkovat motorovými vozidly na břeh a hřiště. Místa určená k parkování jsou označena značkou. Mimo tato místa je možné parkovat i před areálem sokolovny.
 
10. Stanovené míry ušlechtilých ryb pro rok 2009
 
                            min/ míra             max/míra
KAPR                          40 cm                   60 cm
AMUR                          65 cm                            -------
TOLSTOLOBIK           65 cm                              --------
 
11. Hájené druhy ryb pro rok 2009
 
         KAPR nad 60 cm (trofejní)
         LÍN
         CANDÁT
 
Při porušení jakéhokoli ustanovení rybářského řádu bude lovci bez náhrady odebrána povolenka.
V Uhelné Příbrami dne 16.4.2009            Viktor Smutný
                                      starosta TJ sokol Uhelná Příbram